Chat with us, powered by LiveChat

JURIDISCHE INFORMATIE / PRIVACY BELEID

WETTELIJKE KENNISGEVING
De huidige Legal Notice van Soho Valencia, het commerciële merk van Apartamentos Equipados, S.L., regelt het gebruik van de dienst van de internetportal http://www.sohotelvalencia.com/
In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli 2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u hierbij over de volgende informatie:
Identificeren van gegevens:
APARTAMENTOS EQUIPADOS, S.L. – CIF: B-98718968
Adres: Gran Vía Germanías, Nº 32 – 46006 Valencia
Telefoon: + 34 96 365 54 00 + 34 96 365 54 00 –
E-mail: apartamentosequipados@gmail.com
VALENCIA HANDELSREGISTER
Deel 9938, Boek 7220, Folio 168, Afdeling 8, Blad V 164491, I/A 3.

Wetgeving:
In het algemeen zijn de relaties tussen Apartamentos Equipados, S.L. en de gebruikers van de op de website aanwezige telematicadiensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.
De partijen zien uitdrukkelijk af van elke andere jurisdictie die met hen overeenkomt en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de Hoven en Rechtbanken om elk geschil dat kan ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractuele voorwaarden op te lossen.

Inhoud en gebruik:
De gebruiker verbindt zich ertoe om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. De gebruiker is aansprakelijk tegenover de eigenaar van de website of derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website en kan zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op de servers van het bedrijf bevinden, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectuele en industriële eigendom:
De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina’s, het grafisch ontwerp en de codes zijn eigendom van Apartamentos Equipados, S.L. en daarom is de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit die met de inhoud van de webpagina’s van Apartamentos Equipados, S.L. kan worden uitgevoerd, verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle handelsnamen, merken of tekens op de webpagina’s van het bedrijf zijn eigendom van hun eigenaars en zijn wettelijk beschermd. De gebruiker verbindt zich ertoe deze in geen geval direct of indirect commercieel te exploiteren.

Links:
De aanwezigheid van links op de website is louter informatief en houdt in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling over deze links in.

Doelstellingen:
Het doel van ons portaal is het onderhoud en beheer van de relatie met de gebruiker, alsmede informatiewerk.

Veiligheidsmaatregelen
Apartamentos Equipados, S.L., heeft de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens en de aanvullende technische maatregelen binnen haar bereik om het verlies, het misbruik, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Deze portaalsite is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door oorzaken buiten ons beheer.

PRIVACY PRIJSELIJK BELEID
Mededeling over de rechten op de bescherming van persoonsgegevens.
APARTAMENTOS EQUIPADOS, S.L., informeert u dat via deze website geen persoonlijke gegevens van gebruikers zonder hun medeweten worden verzameld, noch worden doorgegeven aan derden.
Om u de beste service te bieden en om het gebruik te vergemakkelijken, worden het aantal bezochte pagina’s, het aantal bezoeken, de activiteit van de bezoekers en hun gebruiksfrequentie geanalyseerd. Voor deze doeleinden gebruikt het Bedrijf de statistische informatie die door de Internet Service Provider wordt geproduceerd.

Het doel:
Het doel van ons portaal is het onderhoud en beheer van de relatie met de gebruiker, alsmede informatiewerk.

Legitimatie voor de behandeling van uw gegevens:
Er is een legitiem belang voor de behandeling van uw gegevens op basis van het antwoord op uw verzoek of verzoek om informatie of aanbod.
Er kan ook uitdrukkelijk toestemming worden gegeven voor het verzenden van commerciële communicatie, indien de gebruiker dat wenst.
De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de genoemde doeleinden, met inachtneming van de beginselen van transparantie en doelbinding.

Koekjes:
Apartamentos Equipados, S.L. gebruikt geen cookies om informatie van gebruikers te verzamelen, noch registreert het de toegang tot IP-adressen. Alleen onze eigen sessiecookies worden gebruikt voor technische doeleinden (die welke de gebruiker in staat stellen om door de website te navigeren en gebruik te maken van de verschillende opties en diensten die erin staan). Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Privacy:
In overeenstemming met de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, de Europese verordening 2016/679 die het recht op informatie bij het verzamelen van gegevens regelt, informeren wij u over de volgende punten:
Ons bedrijf is toegewijd aan het beschermen van uw privacy, we zorgen er ook voor dat alle informatie die u verstrekt privé en veilig blijft, waarbij we in ieder geval het vastleggen van informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming vermijden.
Om een dienst te kunnen verlenen, kan bovendien de volgende informatie worden gevraagd: naam en voornaam en e-mailadres.

Bewaren van gegevens:
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze worden verzameld en om de eventuele aansprakelijkheid te bepalen die uit het doel kan voortvloeien, naast de termijnen die zijn vastgelegd in de verordeningen betreffende dossiers en documentatie.
Rechten van de betrokkenen:
U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, beperking van en verzet tegen de verwerking van uw gegevens uitoefenen, en niet onderworpen zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, indien van toepassing, eerder:
APARTAMENTOS EQUIPADOS, S.L.
apartamentosequipados@gmail.com